Tankut CENTEL

Türk Hukukunda Bireysel İş Uyuşmazlığına İlişkin Uluslararası Yetki ve Bağlama Kuralları

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1984 - Sayı: 33

Sayfalar: -