Bengü DERELİ

Karşılaştırmalı Açıdan İstihdam Güvencesi

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1992 - Sayı: 37-38

Sayfalar: 19 - 44

Benzer Makaleler

Türkçe Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının “Yapılandırmacı Öğrenme” Kavramı Bağlamında Eleştirisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Adnan KARADÜZ

BİLYALI DÖVME PARAMETRELERİNİN Ç1020 ÇELİĞİNİN YORULMA DAYANIMINA ETKİSİ VE OLUŞAN KALICI GERİLMENİN KATMAN KALDIRMA YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Emrah DÜLEK, Şenay ORMAN, Çetin KARATAŞ, Süleyman SARITAŞ

Müşterilerin Çalışanların Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Müşteri Sadakati Modeli Etkileşimi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Şenay KIYAN

Eğitimci Gözüyle Bartın Kadınlar Pazarında Çalışan Kadınların Hayata İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Gülsün ŞAHAN, İrem ALTAÇ, Havva YASA, Ferhat AY, Şaban ŞEN

BİR ÖĞRENME ORTAMI OLARAK SANAL DÜNYALARIN TASARIMINDA KARŞILAŞILAN PEDAGOJİK ZORLUKLAR

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Ömer Koçak, Türkan KARAKUŞ YILMAZ, Yüksel GÖKTAŞ

Otizm Tanılı Çocuklara Uygulanan “Resimlerle Duyguların Öğretimi Programı”nın Etkililiğinin İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Alev GİRLİ, Songül SABIRSIZ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Bireye Yönelik Ekonomik Yaptırım Kararları ve İnsan Hakları İlişkisi

Public and Private International Law Bulletin

Ceren KARAGÖZOĞLU

Kadife Balığının (Tinca tinca) Linnaeus,1758 (Cypriniformes: Cyprinidae) Dudak Bölgesindeki Tat Tomurcuklarının Yerleşimi ve Dağılımı

Van Veterinary Journal

Nurgül ŞENOL