Y. Yüksel AYVAZ, Ercan BALDEMİR, Serap ÜRÜT

"Yabancı Sermaye Yatırımlarının Verimlilik ve Kalkınmaya Etkilerinin Ekonometrik İncelemesi"

"Yabancı Sermaye Yatırımlarının Verimlilik ve Kalkınmaya Etkilerinin Ekonometrik İncelemesi"

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2006 - Cilt: 13 - Sayı: 1

Sayfalar: 177 - 186