M. Faysal GÖKALP, Ercan BALDEMİR, Gonca AKGÜN

Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi

Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2011 - Cilt: 18 - Sayı: 1

Sayfalar: 87 - 104