Ersin KAVİ

ÇİFT S MODELİ BOYUTUYLA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ, BANKACILIK VE ÖZEL FİNANS KURUMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2008 - Sayı: 54

Sayfalar: 117 - 137