Güney NAİR

BİLİŞİM KÜLTÜRÜNÜN TOPLUM ÜZERİNDE ETKİSİ VE YENİ İNSAN TİPİNİN DOĞUŞU

EFFECT OF INFORMATION CULTURE ON SOCIETY AND BIRTH OF NEW HUMAN TYPE

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

2018 - Cilt: 42 - Sayı: 1

Sayfalar: 39 - 53

Benzer Makaleler

Bilgi Ekonomisi Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Yeri

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sultan SALUR

Ekonomik Kalkınmada Muhasebe Denetiminin Rolü

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Mustafa A. Aysan

2009 ve 2017 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Engellilere Yönelik Farkındalık Oluşturması Açısından İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ömür SADİOĞLU, Büşra KAYA

Bir Halkla İlişkiler Fonksiyonu Olarak Bilgi Edinme Hakkı ve Belediyelerdeki Uygulamaları

Selçuk İletişim

M.nejat ÖZÜPEK, Necdet AKSOY

Tasarım Temelli FeTeMM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine ve FeTeMM Öğretimi Yönelimlerine Etkisinin İncelenmesi1

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Merve ÖZKIZILCIK, Ümran BETÜL CEBESOY

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğitimine katkı sağlamaya yönelik olarak kullandıkları yöntem ve teknikler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Osman CİNGÖZ, Süleyman AKYÜREK

HALKLA İLİŞKİLER ALANINDAKİ DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE VE ABD’DE BİLİMSEL BİLGİNİN GELİŞİMİNİN ANALİZİ

Selçuk İletişim

Cem YAŞIN, Muharrem ÇETİN, Büşra SÖNMEZ