Aysun Hazel ÖZAYDIN, Süha ÇELİKKAYA, Gülhan DURAN

KARGO HİZMETLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

A STUDY ON THE IMPACT OF CARGO SERVICES ON CONSUMER BEHAVIOURS: A CASE OF SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

Enderun

2019 - Cilt: 3 - Sayı: 2

Sayfalar: 98 - 108