Özlem ÖZKANLI

SORUMLULUK MERKEZLERİ VE TRANSFER FİYATLAMASI: ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE UYGULAMA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2003 - Cilt: 5 - Sayı: 3

Sayfalar: 107 - 124

Benzer Makaleler

Utilitarian Thought Outlined on Benthamite Lines

Ayşen FURTUN

BİLGİ EKONOMİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

Mehmet Emin ERÇAKAR, Hilmi ÇOLAKOĞLU

ORDU'DA YENİ TESPİT EDİLEN AHŞAP CAMİLER

Ahmet Ali BAYHAN

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörler Kurulunun İşleyişi

B. Durgun, T. SARPEL, U.ö. METE, O KADAYIF, G. Hacıyakupoğlu, A. Tanyeli, H. Demiryürek, M.K. Gülmen, M. Herdem, M. Kibar, L. Kayrın, E. Keskin

Evaluation of clinical and laboratory predictors of fatality in patients with Hantavirus infection

Uğur Kostakoglu, Gürdal Yılmaz, Serkan Volkan, Sevinc Kant Sökel, Selcuk Kaya, Iftihar Köksal

Isıl İşlem ve Depolama Koşullarının Nar Antosiyaninleri Ürerine Etkisi

Bekir CEMEROĞLU, Nevzat ARTIK

PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN PDÖ YÖNTEMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ODAK GRUP ÇALIŞMALARI

Berna MUSAL, Serpil VELİPASAOĞLU, Sema ÖZAN, Sevgi TIMBIL

Alt servikal omurga dislokasyonlarında olası prognostik belirteçler

Mustafa ÖĞDEN, Alemiddin ÖZDEMİR, Ulaş YÜKSEL, Bülent BAKAR, Mehmet Faik ÖZVEREN

GaAs-TABANLI FİBER GLAS VE LAZERLERDE KILAVUZLANMIŞ ELEKTROMANYETİK ALAN MODLARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mustafa TEMİZ

Gestasyonel Trombositopeni: Maternal ve/veya Perinatal Morbiditeye Neden Oluyor mu?

Carlo PAFUMİ, Oriana VALENTİ, Lorena GİUFFRİDA, Giovanna COLLETTA, Alfio D’AGATİ, Vito LEANZA, Antonio CARBONARO, Marco Antonio PALUMBO, Fortunato GENOVESE