Ertuğrul BAYER

İŞLETMELERDE KURUMSALLAŞMANIN SORUNSAL HALİNE GELMESİ VE KURUMSALLAŞAMAMA NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ

THE PROBLEM OF INSTITUTIONALIZATION IN BUSINESSES AND THE REASONS OF DIFFICULTY IN THIS FIELD

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2005 - Cilt: 7 - Sayı: 3

Sayfalar: 125 - 142