Metin DİNÇER

KARDİYAK RİSK FAKTÖRLERİNİN HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AN APPLICATION ON THE IMPACTS OF CARDIAC RISK FACTORS ON THE LENGTH OF HOSPITAL STAY AND TREATMENT EXPENSES

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2016 - Cilt: 18 - Sayı: 1

Sayfalar: 1 - 26