Aslı KAVURMACI

Güney Kore’nin Ekonomik Gelişiminde Ar-Ge ve Eğitim Politikalarının Yeri

The Place of R&D and Education Policies in South Korea’s Economic Development

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2018 - Sayı: 74

Sayfalar: 51 - 64