Nesimi YAZICI

TANZİMAT DÖNEMİNDE EKONOMİ BASINI: "TAKVİM-İ TİCARET"

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

1999 - Cilt: 39 - Sayı: 1

Sayfalar: 55 - 68

Benzer Makaleler

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ayten İflazoğlu SABAN, Ahmet SABAN

Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor?

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi

Ali IŞIK

LÜKS GİYİM MARKALARINDA SOSYAL MEDYA İLGİLENİMİ, MARKA DEĞERİ VE MARKA TERCİHİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öneri Dergisi

Tuğba UZUNKAYA, Cemal YÜKSELEN

İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanlarının AB Eğitim Programlarından Erasmus’a ilişkin Bilgi ve Görüşleri

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

Ali KIŞ, Necdet KONAN

Markaların Tüketici Tercih Kriterlerine Göre Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ali ELEREN

Algılanan Dışsal Prestijin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Gaye DENİZ, Enver AYDOĞAN

“Yaratıklar”la Müzakereleri Kim Yürütecek? Uzaylılarla Temaslardan Dersler Çıkarmak: İstila

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Onur AĞKAYA

Sosyolojide ve Kelam İlminde Determinizm-İradecilik Dikotomisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Murat Kobya