Sedat MURAT, İbrahim ŞENÖZ

Üsküdar İlçesinde Ailelerin Konut Sahipliği ve Konuta Yaklaşım Biçimleri: Hanehalkı Reisleri (HHR) Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2005 - Sayı: 49

Sayfalar: 0 -