Atanur KARAAHMETOĞLU

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bağlamında Soma Madenlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Occupational Health and Safety Soma Mines in the Context of Occupational Health and Safety Law No. 6331

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2019 - Sayı: 76

Sayfalar: 89 - 128

Benzer Makaleler

Entegre çok kriterli karar verme yöntemleriyle sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansının ölçülmesi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Ammar Yasir KORKUSUZ, Umut Hulusi İNAN, Yavuz ÖZDEMİR, Hüseyin BAŞLIGİL

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Nilgün ULUTAŞDEMİR, Hasan TUNA, İsrafil ERTÜRK

İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma

Mukaddime

Metin KAPLAN, Mehmet Emin EREN

SEKTÖRLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN RİSK SEVİYELERİNİN CRITIC-EDAS ENTEGRASYONU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Endüstri Mühendisliği

Gülin Feryal CAN, Şeyma KARGI

TÜRKİYE’DE İŞ KAZALARININ MALİYETLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Muzaffer KOÇ, Nihat AKBIYIK

DIŞARIDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ SAĞLAMA MODELLERİNDEN BİRİ OLARAK TÜRKİYE’DE UYGULANAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

İşletme Bilimi Dergisi

Serdar ORHAN, Elifnaz ÖZKAN, Sezgin UYSAL

ÇALIŞMA ORTAMINDA PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİNİN İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIKLARI VE İŞLE İLGİLİ HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ

Sosyal Güvence

Fatma KOCABAŞ, Ufuk AYDIN, Verda CANBEY ÖZGÜLER, Mustafa Necmi İLHAN, Seher DEMİRKAYA, Nihan AK, Cansu ÖZBAŞ

19 Ekim 1996 Tarihli Velâyet Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına Yönelı̇k Tedbı̇rler Yönünden Yetkı̇, Uygulanacak Hukuk, Tanıma ve Tenfı̇z ve İşbı̇rlı̇ğı̇ Hakkında Lahey Sözleşmesi Sonrası Çocuğun Vesayetine Uygulanacak Hukuk

Public and Private International Law Bulletin

Faruk Kerem GİRAY