Ayhan GÖRMÜŞ

Yeşil Ekonominin İstihdam Üzerindeki Yansımaları ve Yeşil İşler: Cinsiyet Temelli Bir Modelleme ile İngiliz İşgücü Anketinden Bulgular

The Reflections of Green Economy on Employment, and the Green Jobs: Findings from the British Labour Force Survey through a Gender-based Modelling

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2019 - Sayı: 76

Sayfalar: 29 - 66