Kadir AKTAŞ, Bünyamin AKDEMİR

İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinin Performans Algısına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

A Research to Determine the Effects of Work Engagement and Organizational Identification Relations on The Performance Perception

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2019 - Sayı: 77

Sayfalar: 307 - 348