Mehmet Merve ÖZAYDIN, Nursel KARAMAN

Refah Sisteminin Dönüşümü Sürecinde Bakım Politikalarının Yörüngesi: Muhafazakâr Refah Rejimi Temelinde Bir Değerlendirme

The Trajectory of Care Policies in the Process of the Transformation of the Welfare System: An Evaluation Based on the Conservative Welfare Regime

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2020 -

Sayfalar: 171 - 203