-

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

İnek ve Koyun Sütlerinden Geleneksel Yöntemle Üretilen Urfa Peynirlerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

H.barbaros ÖZER, A. Ferit ATASOY, M. Serdar AKIN

Karpuzun Meyve Suyu Sanayiinde Kullanım Olanakları Üzerinde bir Araştırma (İngilizce)

İbrahim A. HAYOĞLU, Hasan FENERCİOĞLU

PETROL RAFİNERİ ATIĞININ BOR SÜSPANSİYONLARINDA ÇÖKTÜRÜCÜ OLARAK KULLANIMI

Nezahat EDİZ, Hüseyin ÖZDAĞ, M. A. SEYFETTİNOĞLU

Cumhuriyet döneminde kadının sosyal konumu

Tülin Günşen İÇLİ

İnce Barsak Tıkanıklığının Nadir Bir Sebebi: Obturator Herni

Erdal KARAGÜLLE, Emin TÜRK, Hakan YABANOGLU

EK KONSANTRE YEMLE BESLENEN İVESİ VE MORKARAMAN IRKI KUZULARIN ERKEN YAŞTA DAMIZLIKTA KULLANILMA OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON POSSIBILITY OF EARLY BREEDING IN AWASSI AND MORKARAMAN EWE LAMBS FED WITH SUPPLEMENTATION CONCENTRATE

Nurnisa ESENBUĞA, Muhlis MACİT, Mevlüt KARAOĞLU, Hayri DAYIOĞLU

NEW AND SOME RARE GEOGRAPHICAL NAMES IN THE KULTEPE TEXTS

Sebahattin BAYRAM

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRE VE EBELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

Behice ERCİ, İlknur AYDIN, Gülbu TORTUMLUOĞLU

Ekonomik Büyümede İnşaat Sektörünün Rolü:Türkiye Örneği (1987-2010)

Vedat KAYA, Ömer YALÇINKAYA, İbrahim HÜSEYNİ

TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNANSMANI VE EĞİTİM HARCAMALARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNE (TEFBİS) İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ VE YAŞADIKLARI SORUNLAR

Ali BALCI, İnci ÖZTÜRK