Mohamad Anas SARMINI

Hadis Münekkidleri Tarafından Râviler Arasında "Bana Daha Sevimli" Lafzıyla Tercih Yapılması

The Preference In Between Of the Narrators with The State Of “He Is More Loved to Me” By the Hadith Critics

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

2019 - Cilt: 6 - Sayı: 2

Sayfalar: 367 - 384