Dr. Nazif ÖZTÜRK

Tarihte ve Bugün Vakıflar Eliyle Aileye Götürülen Hizmetler

Services Offered to Families through Trusts Now and Then

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

1993 - Sayı: 3

Sayfalar: -