Dr. Nilgün SARP

16 Yaş Gençlerinde Görülen Uyumsuz Davranışlarla, Sosyo ekonomik Düzey ve Cinsiyet İlişkisi

The Relationship Between Maladaptive Behaviours and Socioeconomic Levels and Genders of 16 Year Olds

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

1993 - Sayı: 3

Sayfalar: -