Rahime BEDER ŞEN, Semra YURTKURAN

Bitlis'te Yaşayan Ailelerin Sosyo-Demografik, Sosyo-Ekonomik Sosyo-Kültürel Özellikleri ile Toplumsal Hayatta Törenin Gücü

Socio-Demographic, Socio-Economic, Socio-Cultural Characteristics of Families Residing in Bitlis and the Power of Moral Laws in Social Life

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2004 - Sayı: 7

Sayfalar: -