Dr. Şevket ÖKTEN

GAP Bölgesi’nin Sosyo-Kültürel ve Yapısal Özelliklerinin Aile Yapısına Etkileri

The Effects of Socio-Cultural and Structural Characteristics of GAP Region on Family Structure

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2006 - Sayı: 9

Sayfalar: 23 - 34