Arş. Gör. Dr. Beyhan ZABUN

Temel Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin Sosyoloji Öğretim Programlarında Yer Alış Durumu

The Position of Family in Sosiology Curriculums as a Basic Social Institution

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2009 - Sayı: 17

Sayfalar: 97 - 103

Benzer Makaleler

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK KENTLERİNDE 1999-2009 YILLARI ARASINDAKİ İNTİHAR EĞİLİMLERİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Meder, Mustafa Gültekin

Evaluation of Atatürk Airport in the Perspective of Aviation Security During the Failed Coup Attempt on July 15, 2016

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Savaş S. ATEŞ

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Milli Eğitim Dergisi

Cevdet EPÇAÇAN, Veysel OKÇU

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Meryem TEKİN EPİK, Özal ÇİÇEK, Selin ALTAY

LİSELİ ERGENLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARININ CİNSİYET, GELİR DÜZEYİ VE EBEVEYN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet

Tuğba TÜRKKAN, Hatice ODACI

ANASINIFI ve BEŞİNCİ SINIF ÇOCUKLARININ BAZI MESLEK GRUPLARINI VE ANNE BABALARINI ALGILAYIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet

Belma TUĞRUL, Songül VAİZOĞLU, Nesrin ÇİLİNGİROĞLU, Zekeriya KÜÇÜKDURMAZ, C. ŞENGÜL, A. AKSOY, H. ALKAN, S.m. UÇAR, E. YAŞAR, Ç. GÜLER

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE BEKLENMEDİK AKADEMİK BAŞARISIZLIK OLGUSUNUN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Milli Eğitim Dergisi

Saadet YILMAZ, Hasan Said TORTOP

Kırsal kesimdeki bir aile sağlığı merkezine başvuran erişkinlerin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi

Ortadoğu Tıp Dergisi

Veli İŞİN, Fatih ÖZCAN