Yrd. Doç. Dr. Figen EREŞ

Toplumsal Bir Sorun: Suçlu Çocuklar ve Ailenin Önemi

A Social Problem: Delinquency Children and Importance of Family

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2009 - Sayı: 17

Sayfalar: 88 - 96

Benzer Makaleler

TÜRK EğİTİM SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUşLARININ STK’LARIN KONUMLARI VE İşLEVLERİNE YÖNELİK OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜşLERİ1

Milli Eğitim Dergisi

İbrahim Hakan KARATAŞ

Aile Hekimlerinin İş Tatmin Düzeyleri ile Yaşadıkları İş-Aile Çatışması Seviyeleri Arasındaki İlişki: Kocaeli Örneği

Yönetim Bilimleri Dergisi

Abdurrahman BENLİ, Bora YENİHAN, Mert ÖNER

Gençlerin Kendilerinin ve Ailelerinin Giysi Tüketimi Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri: Nevşehir Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Şükrü AKDOĞAN, Mustafa Halid KARAARSLAN

Sokoto, Nijerya’da 0-36 ay arası çocukların kranial ölçümleri ve kafa şekillerinin modelleri

Cukurova Medical Journal

Muhammad A. MUSA, Abdullahi D. ZAGGA, Ahmed HAMİD OON

The Problem of working children (appreticeship) in Turkey

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Faruk KOCACIK

TÜRKİYE’DE ÇOCUĞUN KORUNMASI: OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE ÇOCUK REFAHINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Toplum ve Sosyal Hizmet

Kasım KARATAŞ, Hakan ACAR, Elif GÖKÇEARSLAN, Yüksel BAYKARA ACAR

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA HAZIRLANAN SOSYAL İNCELEME RAPORLARININ MAHKEME KARARLARINA ETKİSİ

Toplum ve Sosyal Hizmet

Semra SARUÇ, Derya KAYMA GÜNEŞ

4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Ebeveynlerinin İstismara Yönelik Farkındalığı

Folklor/Edebiyat

Elif ÜNAL BOZCAN, Bengü BERKMEN, Nihan KORAN, Eşmen TATLICALI