-

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

FARKLI AMBALAJLARDA DEPOLANAN KATKILI VE KATKISIZ UNLARDA MEYDANA GELEN REOLOJİK VE EKMEK ÖZELLİKLERÎNDEKİ DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / AN INVESTIGATION REOLOGICAL PROPERTİES OF DOUGH AND BREAD PROPERTİES MADE FROM FLOURS STORED WITH

H. Gürbüz KOTANCILAR, İlyas ÇELİK, Zeki ERTUGAY, Adem ELGÜN

KOBİ’lerde Finansal Raporlamanın Amaçları ve Muhasebe Bilgilerinin Kullanım Düzeyine İlişkin Batı Karadeniz Araştırması

Yasemin Köse

Yabancı dil olarak İngilizce öğreten öğretmenlerin rollerini metafor analizi yoluyla kavramsallaştırmaları

Mehmet ASMALI, Handan ÇELİK

FİĞ (Vicia sativa L.)'DE DEĞİŞİK SIRA ARALIĞI VE TOHUM MİKTARININ TOHUM VERİMİ İLE BAZI ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

Yunus SERİN, Mustafa TAN, Hayati ŞEKER

Hollanda’da Türkçe Konuşurlarında Dili Koruma ve Değiştirme Kalıpları

Kutlay Yağmur

MESLEKİ YÖNELİMLERDE BİREYLERİN KİŞİLİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Cemal İyem - Emre EROL

İslam'ın ilk döneminde Hz.Muhammed'in tebliğinin psiko-sosyal temelleri

Necati AKYÜZ

ORTAOKUL BEŞİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE KATILIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abdulkadir ÇEKİN

"RABBİM CLEVELAND DEDİ": SAĞLIK TURİZMİ-İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BAŞLANGIÇ NOTLARI

H. Burak GEMALMAZ, İzzet Mert ERTAN

HAZELNUT SEED LIPASE: EXTRACTION, PURIFICATION, AND CHARACTERIZATION

İsmail Kılıç, Ayten Sağıroğlu