Buket TURHAN, Meral GÜVEN

Problem Kurma Yaklaşımıyla Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin Problem Çözme Başarısı, Problem Kurma Becerisi Ve Matematiğe Yönelik Görüşlere Etkisi

The Effect of Mathematics Instruction With Problem Posing Approach On Problem Solving Success, Problem Posing Ability And Views Towards Mathematics

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 43 - Sayı: 2

Sayfalar: 217 - 234