Güneş SALI

Okulöncesi Dönem Çocuklarında Akran İlişkilerinin ve Akran Şiddetine Maruz Kalmanın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

An Examination of Peer Relationships And Exposure to Peer Violence Among Pre-School Children in Terms of Different Variables

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 43 - Sayı: 2

Sayfalar: 195 - 216

Benzer Makaleler

Çocukların Bilişsel Tempoları İle Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi (Kırklareli İl Merkezi Örneklemi)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ayşe AKSOY, Hurşide ÖZKAN

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DIŞ MEKANDA OYUN FIRSATLARI VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Nilgün CEVHER KALBURAN

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocukların Tanılanması ve Eğitimlerine İlişkin Algıları

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Ahmet BİLDİREN, Gamze GÜR, Ali Serdar SAĞKAL, Yalçın ÖZDEMİR

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BİLİŞSEL YETENEK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Milli Eğitim Dergisi

Ahmet BİLDİREN

Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişime Anne-Baba Davranışlarının Etkisi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Adalet KANDIR, Uzm. Yasemin ALPAN

AKRAN ZORBALIĞI BELİRLEME ÖLÇEĞİ ERGEN FORMU

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Tuncay AYAS, Metin PİŞKİN

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Sosyal Beceri Öğretim Müdahaleleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Didem GÜVEN, İbrahim Halil DİKEN

Okul Öncesi Dönemde Çocuğa Evde Sunulan Desteğin Okuma Yazmaya Hazırlık ve Matematik Becerileri Bağlamında İncelenmesi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Hatice Gözde ERTÜRK KARA