Nilay KAYHAN, Didem KILIÇ

Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarında Fen Eğitiminin İncelenmesi

Investigation of Science Education in Pre-school Teacher Training Programs in Turkey and Some of the European Union Countries

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 43 - Sayı: 2

Sayfalar: 83 - 102

Benzer Makaleler

DUYU EĞİTİMİ PROGRAMININ ÇOCUKLARIN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Elçin YAZICI, Adalet KANDIR, Münevver CAN YAŞAR

60-72 Aylık Çocukların Değer Eğitiminde Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ayşe Sözkesen, Ayşe Öztürk Samur

Okul Öncesi Eğitimi Aday Öğretmenlerinin Sosyoekonomik Profili

Eurasian Journal of Educational Research

Merve UNAL, Gokce KURT

2013 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sinan Muhammet BEKMEZCİ, Özlem ATEŞ

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yakın Çevreleri Üzerine Tasarladıkları Biyoloji Deneyleri Hakkındaki Görüşleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Esra GEÇİKLİ, Güldem DÖNEL AKGÜL

Fen Bilimleri Dersinde Bilim Defteri Uygulaması: İlkokul 4. Sınıflar Üzerine Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Burçin YEŞİLÇELEBİ BIYIK, E. Aysın ŞENEL

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Abuzer AKGÜN, Murat AYDIN, Meral Öner SÜNKÜR

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI SEVİYELERİ İLE ÖZYETERLİK VE TUTUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Abuzer AKGÜN, Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ, Ayşe SONEKĐNCĐ, H. Ali AYGÜN