Kamuran TARIM, Sıdıka Pınar ÖKTEM

Kamuran TARIM*a, Sıdıka Pınar ÖKTEM a

Mathematical Word-Problems That Require Realistic Answer

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 43 - Sayı: 2

Sayfalar: 19 - 38

Benzer Makaleler

MEVSİMLİK İŞÇİ ÖRGÜTLENMELERİNDE ÖRGÜT İÇİ VE ÖRGÜT DIŞI FAKTÖRLERİN İŞÇİ PERFORMANSINA ETKİSİ: FINDIK İŞÇİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

H.Tezcan UYSAL, Emel KESİM

Hazar Denizi Meselesi Bağlamında Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Siyasi ve Ekonomik İlişkiler

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Bahar ÖZSOY

Ankara İlinde Meyve Ağaçlarında Zarar Yapan Önemli Lepidopterlerin Yumurta Parazitlerinden Trichogramma türleri (Hym : Trichogrammatidae ve Bunların Yayılışı Üzerinde Araştırmalar.

Bitki Koruma Bülteni

H. BULUT, N. KILINÇER

Türkiye’de Savunma Harcamalarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi (1960-2017)

Savunma Bilimleri Dergisi

Merve ASİLOĞULLARI

Milliyetçilik ve Modernleşme: XIX. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu Örneği

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi

İrfan HAŞLAK

6063 Al Alaşımının Yaşlandırılmasında Çözündürme Sıcaklığının İç Yapı ve Yorulma Özelliklerine Etkisi

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

Mustafa TAYANÇ, Gülcan TOKTAŞ

Acid Dissociation Constants of 5,5-Diphenylpyrrolidine N-Aroylthioureas and Stability Constants of their Pt(II) and Ni(II) Complexes in Acetonitrile-Water Hydroorganic Solvent

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Duygu Ersen, Müge Gemili, Hayati Sarı, Yahya Nural

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konular Temelli Öğretimi: Durum Çalışması

Eurasian Journal of Educational Research

Engin KARAHAN, Gillian ROEHRIG