Özlem KARAIRMAK, Berna GÜLOĞLU

Deprem Deneyimi Yaşamış Yetişkinlerde Bağlanma Modeline Göre Psikolojik Sağlamlığın Açıklanması

The Explanation of Resilience within Attachment Model Among Adults with Earthquake Experience

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 43 - Sayı: 2

Sayfalar: 1 - 18

Benzer Makaleler

BAĞLANMA STİLLERİ, İLİŞKİLERE İLİŞKİN BİLİŞSEL ÇARPITMALAR, KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN EVLİLİK UYUMUNU YORDAMADAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Gülin YAZICI ÇELEBİ, Hatice ODACI

SALGIN HASTALIK DÖNEMİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Eser KARAL, Berna Gül BİÇER

PSİKOLOJİK DOĞUM SIRASININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN YORDANMASINDAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Vesile OKTAN, Hatice ODACI, Çiğdem BERBER ÇELİK

RESILIENCE INDICATORS FOR MEASURING SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Journal of Life Economics

Sergii Burlutski, Svetlana Burlutski, Victoriya Margasova

Boşanmış Kadınlarda Psikolojik Sağlamlığı Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Yağmur SOYLU

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

M.gökhan BİTMİŞ, Alptekin SÖKMEN, Hakan TURGUT

İlave dil olarak İngilizce ve Türkçe öğreniminin kendini toparlamadaki rolü: Gaziantep Üniversitesindeki Suriyeli öğrencilerin durumu

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi

Emrah CİNKARA

Yüksek riskli gebelerde psikolojik sağlamlık, algılanan stres ve psikososyal sağlık

Cukurova Medical Journal

Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN, Mehtap ERKAN