Nesrin TÜRELİ, Oğuzhan AYTAR

MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİMİNDE HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA

MEASUREMENT WITH SERVQUAL METHOD OF THE QUALITY OF SERVICE ON VOCATIONAL SCHOOL EDUCATION: AN APPLICATION AT KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Sayı: 43

Sayfalar: 5 - 28