Ali ARSLAN, Sadettin BAŞTÜRK, Kadir ULUSOY, Gülten ARSLAN

SİYASET SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN 2009 ve 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LAST TWO TURKISH LOCAL ELECTIONS: A SOCIO-POLITICAL ANALYSIS OF TURKISH LOCAL ELECTİONS OF 2009 AND 2014

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Sayı: 43

Sayfalar: 0 - 0