Medine TEKİN, Özer ÖZÇELİK

KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVEDE ÜÇÜZ AÇIK SORUNU

Ekonomi Maliye İşletme Dergisi

2019 - Cilt: 2 - Sayı: 2

Sayfalar: 116 - 141