Saadettin ÖZDEMİR

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLAHİYAT PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: SDÜ İLAHİYAT ÖRNEĞİ

FACULTY OF THEOLOGY STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE FACULTY OF THEOLOGY PROGRAM: SAMPLE OF SDU FACULTY OF THEOLOGY

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2019 - Cilt: 7 - Sayı: 13

Sayfalar: 1 - 33