Korkmaz YILDIRIM

KENTSEL İKLİM YÖNETİŞİM KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRMESİ: TÜRKİYE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELER ÖRNEĞİ

ASSESSING CAPACITY OF URBAN CLIMATE GOVERNANCE: A CASE FROM TURKISH METROPOLITAN MUNICIPALITIES

Akademik İncelemeler Dergisi

2019 - Cilt: 14 - Sayı: 2

Sayfalar: 299 - 338