Yıldırım TURAN, Lan NGUYEN HOANG

ORTADOĞU’DA MEZHEPSEL KİMLİK POLİTİKALARININ ÖTESİNDE: İRAN-SUUDİ ARABİSTAN’IN REKABETİ ÖRNEĞİ

Beyond Sectarian Identity Politics in the Middle East: The Case of Iran-Saudi Arabia’s Rivalry

Akademik İncelemeler Dergisi

2019 - Cilt: 14 - Sayı: 2

Sayfalar: 77 - 120