Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni keynesyen iktisat ve emek piyasaları

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Literatür araştırmasına dayanan bu çalışmada Keynesyen iktisat anlayışının devamı niteliğinde değerlendirilebilecek iktisadi yaklaşımlardan yeni Keynesyen iktisat ekolü incelenmektedir. Bu çerçevede ilgili yaklaşımın emek piyasalarına ilişkin görüş ve değerlendirmeleri üzerinde durulmaktadır. Çalışmadaki amaçlardan biri, yeni Keynesyen anlayışın genel ekonomiye dair teorik yaklaşımlarını irdelemektir. Diğer amaç ise genel ekonomiye ilişkin teorik çerçeveden yola çıkarak bu anlayışın emek piyasaları ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini ortaya koyabilmektir. Bu çerçevede Ortodoks Keynesyenizmin bir devamı olan yeni Keynesyen anlayışın emek piyasaları ile ilgili kendine özgü yaklaşımlarının, diğer iktisadi anlayışların bu konudaki görüşlerinden çeşitli yönleri ile ayrılmakta olduğu görülmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, which is based on literature research, New-Keynesian economics which can be assessed as the pursuance of Keynesian school is studied. In this sense, the assessment and opinions of this school on labour markets is explored. One of the aims in this study is to investigate the theoretical thoughts of general economy. As for the other aim is to put forward the opinions and evolutions of this school about labour market by moving from the theoretical framework regarding general economy. In this sense, it is obvious that the unique perceptions of new Keynesianism which is the continued version of Orthodox Keynesianism about labour markets clearly differ from the other economics schools’ explanations in this matter.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :