Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası rejim türleri: çevre rejimleri ve etkinliği üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü1, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Devletler karşılaşmış oldukları pek çok sorunun çözümüne yönelik olarak çeşitli şekillerde işbirliği yapmaktadırlar. Rejimler ise devletlerin özellikle uluslararası nitelikteki sorunlarla mücadelede ya da ulusal yetkileri dışında kalan alanların yönetiminde başvurdukları bir işbirliği şekli olarak görülebilir. Ancak rejimler klasik anlamda karşılıklı olarak hak ve yükümlülükler doğuran, sınırlı ya da geçici nitelikteki işbirliklerinden oldukça farklıdırlar. Rejimler, düzenledikleri sorun alanına yönelik olarak genel ilke ve kuralları ortaya koyan ve temel davranış kalıplarını belirleyen daha geniş kapsamlı bir kurumsal yapıya işaret etmektedirler. Bununla birlikte uluslararası rejimler düzenledikleri sorun alanına, oluşturulma şekillerine ve kapsadıkları konulara göre farklı özellikler gösterebilmektedirler. Rejimlerin farklı yapı ve özellikte olması ise doğal olarak etkinlik düzeylerinin de farklı olması sonucunu doğurmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, uluslararası rejimlere yönelik olarak yapılan sınıflandırmalardan hareketle, çevre rejimlerinin özelliklerine ve etkinliğine ilişkin bir değerlendirme yapmaktadır.

Özet İngilizce :

States cooperate in many different ways to solve various problems they faced. In this sense, regimes are appeared as a way of cooperation that states apply for struggling with international problems or for the management of the areas out of their authority. However, regimes are quite different than the limited or ad hoc cooperations bearing mutual rights and obligations in classical sense. Regimes are more comprehensive institutional structures putting forward the fundamental principals and rules about the problem they arranged and defining the basic behavioral patterns. In addition to this, regimes may have different features related to problematic area they arrange, the way they are constructed and the subjects they contain. As the regimes have different structures and features, naturally they have different level of effectiveness as well. In this context, the aim of this study is, by the aid of the classifications about international regimes, to make an analysis on the features and effectiveness of environmental regimes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :