Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde çalışan sendika üyelerinin iş ve yaşam doyumunu belirlemeye yönelik bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

Konaklama sektörünün turizm için önemi çoğu defalar belirtilmiştir. Bu bağlamda, konaklama sektörü çalışanlarının iş ve yaşam doyumlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesi işten ayrılma üzerindeki etkileri nedeniyle önem kazanmıştır. Bu çalışma 1298 sendikalı konaklama işletmesi çalışanının iş tatmin düzeyinin yaşam tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirlemeyi hedeflemektedir. Çalışanların işlerinden ve yaşamlarından kısmen memnun oldukları ve düşük işten ayrılma niyeti gösterdikleri saptanmıştır. Regresyon analizini kullanarak iş tatmininin konaklama sektöründe işten ayrılma niyetinin anlamlı bir tahmin edicisi olduğu belirlenmiştir. Yine regresyon analizi sonucunda iş tatmini ve işletmenin yıldız sayısının çalışanın yaşam tatminiyle ilişkili olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The importance of lodging sector in tourism has been well documented. In this context, job and life satisfaction of lodging sector employees have gained importance because of their impact on intention to leave the organization. This study aimed to examine the level of job satisfaction and its impact on life satisfaction and intention to leave among 1298 unionized lodging sector employees. It was found that employees were partially satisfied with their jobs and life and showed low intention to leave the organization. By using regression analysis, it was found that job satisfaction is a significant predictor of intention to leave in lodging sector. In multiple regression, job satisfaction and number of stars that the organization has were significantly related to employee’s life satisfaction.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :