Endüstri 4.0 ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar

Öz Dünyanın 18. yy da I. Sanayi Devrimi ile başlayan endüstrileşme yolculuğu bugün yeni bir döneme girmiş gözüküyor. Su ve buhar enerjili mekanik üretim sistemlerinin ortaya çıkmasıyla başlayan endüstrileşme süreci, 20. yy başlangıcında elektriğin ve kitle üretim sistemlerinin kullanılmasıyla ikinci aşamaya geçmiş, 1970’lerden itibaren üretim otomasyonunu daha üst düzeye taşıyan elektronik ve bilgi teknolojilerinin devreye girmesiyle de üçüncü aşama başlamıştır. 2011 yılına gelindiğinde ise ilk kez Almanya’da kullanılan Endüstri 4.0 kavramı yeni bir dönemin başlangıcını tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Endüstri 4.0’ı tanımlayan temel konular ise siber- fiziksel sistemlere ve dinamik veri işlemeye dayalı üretim sistemlerinin ortaya çıkmasıdır.Endüstri 4.0; çok hızlı bir dijital dönüşüm yaşanan dünyada, bilişim, iletişim ve internet teknolojilerinin üretim süreçlerini yoğun biçimde etkilediği bir ortamı ifade etmektedir. Bu durumun üretimde verimlilik, maliyet avantajı, karlılık gibi firma düzeyindeki etkilerinin yanı sıra, büyüme, istihdam, insan kaynakları, eğitim, yatırım, girişimcilik gibi makro düzeydeki etkileri de söz konusudur. Bu çalışmanın amacı kavramsal düzeyde Endüstri 4.0’ı inceleyerek, günümüz girişimcilik anlayışına muhtemel etkilerini incelemek ve olası bir “Yeni Girişimcilik” konseptinin temel paradigmalarını tartışmaktır.

Kaynakça

ACATECH, (2013), “Acatech: Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0”, Final Report of the Industry 4.0 Working Group”, http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2017)Alçın, S. (2016) , “Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0”, Journal of Life Economics, sayı 8, s. 19-30Banger, G. (2016), Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme, Dorlion Yay., AnkaraBayraktar, E., Kaleli, F., (2007), “Sanal Gerçeklik ve Uygulama Alanları”, Akademik Bilişim Bildiri Kitabı, s. 315-321Baysal, İ. (2015), “Endüstri 4.0, Dijital Dönüşümü Anlamak”, Pwc 14. Çözüm Ortaklığı Platformu, https://www.okul.pwc.com.tr/images/uploadfile/content/635863141496551266.pdf (Erişim Tarihi: 21.07.2017)BCG, (2015), “Industry 4.0, The Future of Productivity and Growt in Manufacturing Industries”,https://www.zvw.de/media.media.72e472fb-1698-4a15-8858 344351c8902f.original.pdf (Erişim Tarihi: 21.07.2017)Dai, X., Sasloglou K., Atkinson R. C., Dutta P., (2012), Wireless Communication Networks for Gas Turbine Engine Testing, International Journal of Distributed Sensor Networks ,March, s. 1-18Çarkacıoğlu A. (2016), “Kripto Para Bitcoin”, Sermaye Piyasası Kurulu www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/1130 (Erişim Tarihi: 30.12.2017)EBSO, (2015), “Sanayi 4.0” , Ege Bölgesi Sanayi Odası Araştırma Müdürlüğü, www.ebso.org.tr/ebsomedia/documents/sanayi-40_88510761.pdf (Erişim Tarihi: 19.07.2017)