Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerli turistlerin hizmet kalitesi ve tekrar ziyaret niyetlerine yönelik tutumları: karahayıt’ta bir uygulama

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Anabilim Dalı1, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Karahayıt destinasyonunu ziyaret eden yerli turistlerin hizmet kalitesi ve tekrar ziyaret niyetlerini algılamaları incelenmiştir. Destinasyon hizmet kalitesi algılamalarını ve tekrar ziyaret niyetlerini ortaya çıkarmak amacı ile yapılan bu çalışmada, Denizli ilinde yer alan Karahayıt destinasyonunu ziyaret eden toplam bireyler seçilerek, çeşitli demografik değişkenlere göre inceleme altına da alınmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Karahayıt destinasyonunu ziyaret eden yerli turistlerin hizmet kalitesini ve tekrar ziyaret niyetlerini algılama kriterlerine, konaklama sayısı, yaş, meslek ve gelir durumlarının etkisinin araştırılması için tek yönlü varyans analizi ve daha önce otelde kalıp kalmadığının etkisinin araştırılması için t testi uygulanmıştır. Turistlerin konaklama sayısı, yaş, meslek, daha önce otelde kalıp kalmadığı ve gelir durumlarına göre hizmet kalitesine ve tekrar ziyaret niyetlerine yönelik tutumları incelendiğinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research perception of service quality and revisit reasons of local tourists that visit Karahayıt destination is inspected. The research that is done to find out the perception of destination service quality and revisit reasons, total individuals that visit Karahayıt destination in Denizli province are chose and inspected according to different demographic variables. Survey is used to collect data. One way variance analysis is used to inspect the impact of number of accommodation, age, profession and income level on perception criteria to service quality and revisit reasons and t test is used to inspect the impact of whether to stay in the hotel previously or not for the tourists that visit Karahayıt destination. When the attitudes of tourists according to number of accommodation, age, profession, previously stay in that hotel or not and service quality in terms of income level and revisit reasons meaningful differences arouse.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :