Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şiddete sürüklenerek suça itilenler: geleceğin suçlularını yetiştirmek üzerine düşünceler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Belli bir toplum içerisindeki bireylerin hareket etme tarzlarına bakıldığında, bu hareketlerin gelişigüzel olmaktan çok, norm yönelimli oldukları söylenebilir. Bunun nedeni, mevcut değerler ile ilişkilidir. Çünkü her değer, kültür mirasının devredileceği toplumsal tiplerin yetiştirilmesine hizmet etmektedir. Ancak bu değerler, çocukların, yeniyetmelerin ve gençlerin aşırılıklarının dizginlenmesinde ve sapkın bir davranışın cezalandırılması gerektiğinde çok önemli bir yol gösterici olur. Kısaca davranışları düzenleyici değerler, "standart bir şiddet normu" olarak, cezanın nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiğini belirlemektedir. Fakat böyle bir uygulamada anormal olanın normalleşmesi tehlikesi vardır. Böyle bir tehlikenin hangi boyutlarda olduğunun görülmesi ve karşılaşılan değerlere takınılan tavırların karşılanma biçimlerine odaklanılmasını gerektirmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmada bir şiddet ortamında maruz kalarak suça itilenlerin, birbirinden farklı hareket etme biçimlerinin temelinde yatan nedenler ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

When individuals in society act in a certain style, these movements, can be said to be the norm-oriented rather than random. The reason is related to current values. Because each value, serves the training of social types transferred to cultural heritage. However, these values, in excessing and punishing deviant behavior of children and young people is a significant guide. In short, the regulatory behavior of values, as "a standard norm of violence" determines how and in what form the penalty should be applied to. But there is danger of normalizing what is abnormal in such a practice. Values seen and faced the danger of such a persona is what size you require a focus on attitudes of meeting formats. For this purpose, a study should be conducted for those exposed to crime, to act in different formats that are tried to be the underlying causes .

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :