Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kozmik âlemde nef’î’nin seyri

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD1
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Edebiyatımızın en realist bilinen, başı hep felekle dertte olan bir şairinin, felek ve feleküstü kavramlara nasıl nüfuz ettiğini ortaya çıkarmak için Nef'i'nin eserlerinden, Nef'i'nin düşüncelerini inceleme konusu olarak seçtik. Gerileme devrinin buhranlı çağında yaşamış; geri kalmışlığın sebep olduğu ahlakî çöküntüye karşı çıktığı için tüm çevresindekilerin, dolayısıyla feleğin hedefi haline gelmiştir. Şair, ayına güneşine varıncaya kadar, birkaç istisnaî örnek dışında felekle kavgalıdır; yani kendisine reva görülen yaşantısından hoşnut değildir. Bu yüzden kendi içine kapanıp, iç dünyasında geliştirdiği feleküstü âleme seyretmeyi, hatta o âlemde yaşamayı tercih etmiştir. Hep savunmada olduğu için, kendini ispatlamak adına "ben" geliştirip, sonuna kadar o ben'le meydan okumuştur. Şairin şiire, hayata, metafizik âleme nüfuzu kıskanılacak seviyede olup, kendine mahsus fikir ve üslupla geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nef'î known has been a realist poet in Turkısh Classical Literature, his head gotten into trouble with his fate. Our study has involved his physical and meta-physical universe and their concepts. At the Otoman Regression Term because of amoral circumstances he lived some trouble with his own surronud and his fortune. So he had resistanced them he had been attacked their enemy. Because of these he had struggled along his life while was feeling depressed. He had feel himself into defence. But he had gotten a big ego for show his capability. Then he prefered to his introspection. He writed some poem thanks to his perceptions which claimed sensed from meta-physic univers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :