Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geçici fiyat istikrarı: 2002-2011 türkiye örneği

Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, MUĞLA1, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Bölümü, DENİZLİ2
Görüntülenme :
264
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede, Mali Yaklaşım teorisinden faydalanılarak fiyatlar ve tasarruflar arasındaki ilişki tanımlanmıştır. Elde edilen model yardımıyla, toplam tasarruflardaki artış ile fiyatlar genel düzeyi arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. Tasarruflar, kendi içinde iç ve dış tasarruflar olarak ikiye ayrılabilir. Bir toplumun kendi tasarruf gücünü arttırmadan daha fazla dış tasarruf kullandığında, enflasyonu düşürebileceği veya ılımlı düzeylere indirebileceği gösterilmiştir. Modelden elde edilen sonuçlar, 2002- 2011 döneminde Türkiye ekonomisi verileri ile kıyaslanarak Türkiye’de enflasyondaki düşme süreci analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, 2002-2011 yılları arasında Türkiye’nin iç tasarruf düzeyinin değişmediği, buna rağmen enflasyonun düştüğü saptanmıştır. Enflasyondaki düşüşün kaynağının dış tasarruflar olduğu belirlenmiştir. Dış tasarruflar, kısa vadeli olduğu için Türkiye’de enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünü iddia etmenin doğru olmadığı ve geçici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The relationship between prices and the savings advantage of the theory of Financial Approach is described in this article. With the increase in the total of the model obtained in savings, an inverse relation between the general levels of prices has been revealed. Savings in itself can be divided into internal and external savings. It has been indicated that the inflation can be reduced or dropped to moderate levels when a society uses external savings without actually increasing its own power of savings. The process of the reduction of inflation in Turkey has been analysed via the comparison of the results obtained from the model to the economic data in Turkey between the years 2002-2011. As a result of this analysis, it has been found that the inflation was reduced although the internal savings level did not decrease change between the years 2002-2011. Since the external savings are short term, it is not right to claim that the inflation in Turkey is dropped permanently and this drop is found to be temporary.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :