Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal krizlerin sinyal yaklaşimi ile öngörülmesi: türkiye, arjantin, tayland ve ingiltere için bir analiz

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,1, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
260
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 1990- 2010 dönemi Türkiye, Arjantin, Tayland ve İngiltere’de yaşanan finansal krizlerin öngörülebilirliğini sinyal yaklaşımı ile incelemektir. Oluşturulan modellerde, nominal döviz kuru, faiz oranı ve döviz rezervlerindeki yüzde değişimlerin standardize edilmiş değerlerinden oluşan finansal baskı endeksi, bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Finansal baskı endeksini açıklamak üzere de on beş farklı gösterge belirlenmiştir. Finansal krizlerin öngörüsünde en başarılı bulunan göstergeler ülkeler arasındaki reel faiz oranı farklılığı, reel döviz kurunun trendden sapması, para piyasası baskı endeksi ve yurtiçi kredilerin endüstriyel üretime oranındaki artışlardır. Sinyal yaklaşımı ile 1994 ve 2001 yıllarındaki Türkiye’de, 2002 yılındaki Arjantin’de, 1997 yılında Tayland’da, 1992 ve 2008 yıllarındaki İngiltere’de meydana gelen krizler farklı göstergeler tarafından başarı ile öngörülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze the predictability of financial crises in the period of 1990-2010 for Turkey, Argentina, Thailand and England by using signal approach. The financial pressure index, composing of standardized values of percentage changes at nominal exchange rate, interest rate and foreign exchange reserves is taken as the dependent variable. Fifteen different independent variables are determined in order to explain the financial pressure index. The most significant indicators for predicting financial crises are found to be real interest rate differentials between countries, deviation of real exchange rate from the trend, money market pressure index, increases in the rate of industrial production to domestic loans. Through the signal approach the financial crises experienced in Turkey in 1994 and 2001, Argentina in 2002, Thailand in 1997 and England in 1992 and 2008 are successfully predicted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :