Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Deconstructıon of epıc beowulf in john gardener’s novel grendel

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Okutman, Celal Bayar Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, MANİSA1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

This article presents an analysis of the epic Beowulf, and the novel Grendel under the light of deconstruction theory. It also compares and contrasts the two works in terms of plot, characterization, and theme. The epic Beowulf is an influential text in English Literature and has been reinterpreted variously by different writers. John Gardner in his novel Grendel reinterprets the events taking place in the epic. This novel adaptation of the epic, which displays the contents of the epic from a different point of view, reconstructs the epic. The reconstructions include crucial changes in the epic although the main events remain the same in both works. The term “deconstruction” gains importance at this point. “Deconstruction” is a complex concept and is not defined by its initiator Jacques Derrida. However, when Derrida’s works are analyzed closely, we see that he gives some signposts about how to “deconstruct” a literary work. The present article claims that the novel Grendel deconstructs the epic Beowulf and provides a larger and more complete account of the events in the epic: first, it tries to define the term “deconstruction” in some works of Derrida and other writers. Then, it shows how the novel deconstructs the epic.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu makale Beowulf Destanı’nın Grendel romanında yapı söküm tekniği ile yapılan bir analizini sunmaktadır. Makale aynı zaman iki yapıtı konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırmaktadır. Beowulf destanı İngiliz Edebiyatında etkili bir eser olmuş ve farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde tekrar yorumlanmıştır. John Gardner Grendel romanında destandaki olayları yeniden yorumlar. Destanın içeriğini farklı bir bakış açısıyla sunan bu uyarlama, destanı yeniden oluşturur. Bu yeni oluşum destandaki asıl olayları değiştirmese de bazı önemli değişiklikleri içermektedir. “Yapı söküm” terimi bu noktada önem kazanır.“Yapı söküm” karmaşık bir tekniktir ve bu kavramın başlatıcısı olan Jacques Derrida tarafından tanımlanmamıştır. Fakat, Derrida’nın eserleri yakından incelendiğinde edebi bir eserin nasıl yapı söküme uğratılacağı hakkında bazı işaretler verdiği görülmektedir. Bu makale Grendel romanının Beowulf destanını yapı söküme uğrattığını ve destandaki olaylar hakkında daha iyi ve bütüncül bir anlatım sunduğunu iddia eder. İlk olarak, Derrida ve diğer yazarların eserlerinden faydalanarak “Yapı söküm” kavramını tanımlamaya çalışır. Sonrada, romanın destanı nasıl yapı söküme uğrattığını gösterir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :