Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akşehir müzesi’nde bulunan bir grup bronz fibula

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi, KONYA1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Fonksiyonelliklerinin yanı sıra Antik Çağ’ın vazgeçilmez takıları arasında yer alan fibulalar, esasında günümüzdeki çengelli iğnelerin prototiplerinden birisidir. Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji Müzesi’ndeki metal eserler arasında en dikkat çekici olan gruptur. Bu yüzden de çalışmamızda öncelikle söz konusu fibulaların tanıtımı amaçlanmıştır. Koleksiyonda yer alan eserlerin büyük çoğunluğu ölü armağanı olarak tümülüslerde veyahut da adak olarak tapınaklarda sıkça rastlanan Frig fibulalarıdır. Bunlar; 4 farklı ana tip ve bunların alt tiplerine ait 8 adet örnekten oluşur. İncelenen fibulalardan bazıları çok yaygın görülen tipler olmasına karşın bazıları da çok nadir eserler olup fibula tipolojisi ve istatistiği için büyük bir öneme sahiptirler. Müze koleksiyonundaki Frig fibulaları M.Ö. 8. yüzyılın son çeyreği - Erken 6. yüzyıla tarihlenirler. Bir diğer grup ise, 2 farklı tipe ait birer örneği bulunan Roma Dönemi fibulalarıdır. Bunlardan ilki M.S. Erken 1. yüzyıl Roma Britanyası kökenli tasarımlar arasında en yaygın olanıdır. Bu tip fibulalar literatürde “Yunus Formlu” ya da uzunca menteşeleri sebebiyle “Kol Menteşeli” olarak adlandırılmaktadır. İkincisi ise M.S. 4. yüzyıla tarihlenen “Haçbaşlı Fibula” adıyla bilinen örnektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the most popular jewelry of the ancient period as well as being quite functional, fibulae are one of the prototypes of the safety pins of today. They are the most significant group among the metal artifacts in Akşehir Nasreddin Hoca Archaeology Museum. Therefore, we primarily aim to focus on these fibulae in our study. Most of the artifacts in the collection are Phrygian fibulae found abundantly in tumulus as tomb gifts or in temples as offerings. These are 8 artifacts of four main types and their subtypes. Although some of the analyzed fibulae were quite common types, some are rare and quite important for fibula typology and statistics. The Phrygian fibulae in the museum collection are dated back to the last quarter of the 8th century - the early 6th century. Another group in the museum is the two examples of two different types of Roman fibulae. The first one of these is the most common among the Roman Britain designs from the early 1st century A.D. These fibulae are called “Dolphin Fibulae” or “Hinge Fibulae” because of their long hinges. The second is the example known as “Crossbow Fibula” dated to the 4th century A.D.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :