Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akmonıa antik kentinden heykeltıraşlık eserleri

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, KARS1
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Phrygia Bölgesi’nde yer alan antik Akmonia kentinde (Uşak ili, Banaz ilçesi, Ahat köyü) bulunan ve bugün Afyon Müzesi’nde sergilenen üç adet heykeltıraşlık eserinin ikonografik ve stilistik analizi yapılmıştır. Bu eserler; giyimli kadın torsosu, giyimli kadın heykeli ve zırhlı imparator torsosundan oluşmaktadır. Bu üç eser de Roma dönemine aittir. Kentte bulunmuş olan bu eserler kentin heykeltıraşlığı hakkında ufak da olsa bir fikir vermektedir. Dolayısıyla bu heykeltıraşlık eserlerini tanıtmak bilim dünyasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Özet İngilizce :

In this study, an iconographic and stylistic analyses of the three pieces of sculpture works, which are today exhibited in the Afyon Museum, found in the Acmonia Ancient City (Usak province, Banaz county, Ahat of the village), in the region of Phrygia were carried out. These works consist of the torso of a dressed woman, a dressed woman statue, and the torso of an armored emperor. These three sculpture works belong to the Roman period as well. These works found in this city give some important clues about the sculpture of the city. In this respect, introduction of these sculpture works may contribute notably to the scientific world.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :