Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü için Ontoloji Tabanlı Üst Veri Yönetim Sistemi

Ontoloji tabanlı üst veri, içerik seviyesinde bilgiye biçimsel anlamsallık kazandıran ontolojiler temelindedir. Bu çalışmada, Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) için geliştirilen ve üst veri modellenmesini hedefleyen ontoloji tabanlı üst veri yönetimi önerilmiştir. USVS, Türkiye genelinde bütün sağlık kurumlarında referans olarak kullanılmakta ve terminoloji bakımından büyük katkı sağlamaktadır. Önerilen ontoloji tabanlı üst veriyönetimi, üst veri gereksinimlerini modelleme metodolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu metodoloji; üst veri ile ilgili kullanıcıların belirlenmesi, her bir kullanıcı için üst veri gereksinimlerinin listelenmesi, üst veri kaynaklarının tanımlanması, üst verinin sınıflandırılması ve bir üst veri modeli oluşturma süreçlerini içermektedir.

Ontology Based Metadata Management for National Healthcare Data Dictionary

Ontology based metadata is based on ontologies that give formal semantics to information for content level. In this study, ontology based metadata management that intended the metadata modeling developed for National Health Data Dictionary (NHDD) was proposed. NHDD is used as a reference to all health institutions in Turkey and it provides great contribution in terms of the terminology. The approach of the proposed ontology based metadata management was achieved by using modeling methodology of metadata requirements. This methodology includes determination of metadata beneficiaries, listing of metadata requirements for each beneficiary, identification of the source of metadata, categorizing of metadata and a metamodel building.